No Image

TUYỂN SINH TRUNG CẤP SP MẦM NON

Thông báo tuyển sinh trung cấp sư phạm Mầm non Trường Trung cấp Tổng hợp Miền trung thông báo tuyển sinh Trung cấp sư phạm Mầm non như sau: I. Đối tượng tuyển sinh: 1.1. Hệ 1 năm: Những người đã...
read more
No Image

TUYỂN SINH TRUNG CẤP Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  CHÍNH QUY – NĂM 2017, NGÀNH Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN   Căn cứ quy chế tuyển sinh TCCN hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo và chỉ tiêu...
read more