Lịch học Lớp K13 Sư phạm Mầm non

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP MIỀN TRUNG
LỊCH HỌC VÀ THI CÁC MÔN KỲ 1
LỚP K13V – SƯ PHẠM MẦM NON VB 2
(Đối tượng: HS đã tốt nghiệp TC, CĐ,ĐH)
TT Môn học Số tiết Thời gian Cán bộ giảng dạy Phòng
1 Giải phẫu sinh lý 45 08/2/2017 đến cialis pas cher 12/2/2017
2 TLHĐC 45 16/2/2017 đến 20/2/2017
3 GDH ĐC 45 22/2/2017 đến 26/2/2017
4 Âm nhạc & Múa 45 10/3/2017 đến 15/3/2017
5 Nghệ thuật tạo hình 45 18/3/2017 đến 23/3/2017
6 TLH TE 60 11/4/2017 đến 16/4/2017
7 GDH MN 60 04/5/2017 đến 09/5/2017
8 TC hoạt động vui chơi 45 17/5/2017 đến 21/5/2017
9 TC hoạt động tạo hình 45 24/5/2017 đến 29/5/2017
10 TC hoạt động âm nhạc 45 01/6/2017 đến 4/6/2017
11 PP Phát triển NN 45 05/6/2017 đến 9/6/2017
12 PP Làm quen TPVH 45 10/6/2017 đến 13/6/2017
13 PP Làm quen với Toán 45 14/6/2017 đến 18/6/2017
LỊCH THI KỲ 1
TT Ngày thi Buổi
thi
Môn thi Phòng thi
1 Sáng Giải phẫu sinh lý
2 Sáng TLHĐC
3 Chiều GDH ĐC
4 Chiều Âm nhạc & Múa
5 Sáng Nghệ thuật tạo hình
6 Sáng TLH TE
7 Chiều GDH MN
8 Chiều TC hoạt động vui chơi
9 Sáng TC hoạt động tạo hình
10 Sáng TC hoạt động âm nhạc
11 Chiều PP Phát triển NN
12 Chiều PP Làm quen TPVH
13 Sáng PP Làm quen với Toán
Nghệ An, ngày 7 tháng 2 năm 2017
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *